Rechtsbijstand

Bij een rechtsbijstandverzekering van een Vereniging van Eigenaren wordt al snel gedacht aan een geschil met een leverancier. Een rechtsbijstandverzekering  is echter veel uitgebreider en dekt bijvoorbeeld ook geschillen op het gebied van geluidsoverlast, servicekosten die niet worden betaald of bijvoorbeeld vandalisme. Voor een VVE is het van belang dat er een goede verzekering loopt. Dit komt namelijk ten goede aan de bestuurders van de vereniging en de VVE zelf.

Verzekerd zijn:

 • Vorderingen op een wettelijk aansprakelijke derde
 • Geschillen over alle diensten die betrekking hebben op de gemeenschappelijke onroerende zaak
 • Sociale wetgeving
 • Burenrecht
 • Geschillen met de overheid
  • Bouwvergunningen of vergunningen Wet Milieubeheer
  • Over besluiten die rechtstreeks het gebruik of de eigendom van de onroerende zaak aantasten
 • Incasseren van lidmaatschapsgelden
 • Mediation bij geschillen tussen de vereniging en één of meer van de leden
 • Onrechtmatig handelen van een bestuurslid
 • Geschillen over verborgen gebreken met betrekking tot het gemeenschappelijk onroerend goed

ARAG biedt u dé rechtsbijstandverzekering met:

 • Ruime dekking voor de meest voorkomende juridische conflicten
 • Geen eigen risico
 • Direct contact met een ARAG-jurist voor al uw vragen
 • Uitstekende ondersteuning bij het incasseren van lidmaatschapsgelden
 • Altijd juridische hulp, ook als u niet verzekerd bent

Premie berekenen