Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren heeft u een verantwoordelijkheid voor het nemen en uitvoeren van beslissingen. Ook al zijn uw inspanningen onbetaald en vrijwillig, u kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuurd. Zelfs als een claim niet terecht is, kunnen de gerechtelijke kosten aanzienlijk hoog zijn. Op uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is dit niet meeverzekerd. Een bestuurdersaansprakelijheidsverzekering VvE is daarom noodzakelijk.

Het privévermogen van de bestuurders is dan verzekerd tegen claims op het gebied van:

 • Wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
 • Onbehoorlijke taakvervulling ten opzicht van de VvE
 • Onzorgvuldig handelen tegenover derden
 • Nalatigheid

Verzekerd zijn de volgende bestuursleden (zowel betaald als op vrijwillige basis):

 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Medebeleidsbepalers
 • Vereffenaar
 • Externe bestuurders

Wat verzekerd de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringis een dekking voor zowel de kosten van verweer als de schadevergoeding zelf. Zelfs als een proces onterecht blijkt, worden de kosten van verweer vergoed. De rechtsbijstandsverzekering dekt enkel de kosten van juridische bijstand, maar niet de schadevergoeding zelf. Dit is een groot verschil. Het kan wel raadzaam zijn om ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten aangezien het ook kan zijn dat de VvE een leverancier aansprakelijk wil stellen voor bijvoorbeeld een (niet) geleverde dienst.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de Vereniging van Eigenaren is al beschikbaar vanaf € 10,- per maand. Hierbij kunt u zelf bepalen wat de hoogte is van uw verzekerd bedrag. Dit kan namelijk variëren van € 100.000,- tot € 2.000.000,- Let wel, dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering altijd een claims made dekking is. Dit wil zeggen dat er pas dekking is vanaf de ingangsdatum van de polis. Al reeds ontstane geschillen zijn niet verzekerd, wel is er een uitlooptijd van gemiddeld vier maanden na het beëindigen van de verzekering.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet bedoeld voor:

 • VVE’s met een negatief eigen vermogen
 • ‘slapende’ VVE’s (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
 • VVE’s zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)

Premie berekenen