Aansprakelijkheid

Voor particulieren is altijd een aansprakelijkheidsverzekering verplicht, bij een VvE is een aansprakelijkheidsverzekering ook verplicht. De aansprakelijkheidsverzekering VvE dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken) aan het pand. Dit kan een dakpan zijn die van het dak afwaait en op een auto terechtkomt. Deze verzekering dekt schade aan derden, maar ook bijvoorbeeld aan leden van de vereniging van eigenaren onderling.

Het verzekerd bedrag per aanspraak is € 2.500.000,- en per verzekeringsjaar maximaal € 5.000.000,-. Het eigen risico bij materiële schade is € 125,-

Is een VvE aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s is wettelijk verplicht, uitgezonderd van deze regeling zijn VvE’s uit 1973 en daarvoor. Wel is het aan te bevelen om dan alsnog een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De premies zijn namelijk enorm laag en de risico’s zijn vrij groot en daardoor niet zelf te dragen. Stel een passant krijgt een dakpan op zijn hoofd door een storm, dan zijn de financiële gevolgen niet te overzien.

Standaard is een aansprakelijkheidsverzekering het voorrisico uitgesloten. Dit wil zeggen dat aanspraken van vóór de ingangsdatum die zich later openbaren niet zijn gedekt op uw verzekering. Wel is narisico verzekerd, dus mocht de verzekering worden beëindigd dan dekt de verzekering wel schade die tijdens de verzekeringsovereenkomst is veroorzaakt. Voor meer informatie kunt u altijd met ons hier in overleggen.

Belangrijk

Huurt u derden in om bijvoorbeeld onderhoud uit laten voeren. Zorg er dan voor dat deze partijen zich goed hebben verzekerd. Houdt een schilder of bijvoorbeeld glazenwasser zich niet aan de wettelijke voorschriften? Dan is de VvE als opdrachtgever vaak (mede-)aansprakelijk voor een schade. Ook een boete van de arbeidsinspectie door het laten doen van vrijwillige klusjes kan op deze manier voor een nare gevolgen zorgen. Ook als de vrijwilliger iets overkomt dan is de VvE als opdrachtgever aansprakelijk.

Premie berekenen