Onze diensten

VerzekeringDirect is een handelsnaam van Reus Verzekeringen en staat als Aangesloten Instelling van Qualiora Groep BV ingeschreven in het AFM register onder nummer 12016626).

Wij bieden zekerheid en vertrouwen door aansluiting bij de Autoriteit Financiële Markten en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). In onze dienstenwijzer kunt u lezen wie wij zijn, wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

Werkgebied

  • Schadeverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen

Wij zullen ons aanbod altijd blijven toetsen aan de markt en daar waar nodig aanpassen.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over uw gegevens . Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u ons inschakelt om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

– Wij bieden op internet een uitgebreid en afgestemd pakket aan verzekeringen aan. Deze producten zijn door ons en verzekeraars samengesteld.

– Voor bedrijfsmatige verzekeringen en (woning)financieringen hebben wij diverse professionele samenwerkingsverbanden die tevens voldoen aan de eisen van de Wet Financiële Dienstverlening. Deze vorm van advisering vindt, vanwege de complexheid, niet via internet plaats.

– Wij staan u online terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en controleren of de aanvraag van een verzekering correct is ingevuld.

– Indien noodzakelijk en gewenst verzorgen wij een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

– Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking heeft in een persoonlijk dossier.

– Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op onze verzekering. Dat kan zijn na een schade, een ongeval of bij een overlijden. Namens u zullen wij de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten. Het alarmnummer is 24 uur per dag beschikbaar.

– Wij zullen altijd binnen een periode van twee werkdagen reageren op uw vraag of aanvraag van een verzekering. Het insturen van een aanvraag betekent niet dat er automatische acceptatie plaatsvindt.